Rezerwy walutowe i sposób ich działania

Rezerwy walutowe i sposób ich działania

Rezerwy walutowe to waluty obce posiadane przez bank centralny danego kraju. Są one również nazywane rezerwami walutowymi lub rezerwami walutowymi. Istnieje siedem powodów, dla których banki utrzymują rezerwy. Najważniejszym powodem jest zarządzanie wartościami ich walut.

Jak działają rezerwy walutowe

Eksporterzy z tego kraju deponują walutę obcą w swoich lokalnych bankach. Przekazują one walutę do banku centralnego. Eksporterzy są opłacani przez swoich partnerów handlowych w dolarach amerykańskich, euro lub innych walutach. Eksporterzy wymieniają je na lokalną walutę. Wykorzystują ją do płacenia swoim pracownikom i lokalnym dostawcom.

Banki wolą wykorzystywać środki pieniężne na zakup długu państwowego, ponieważ płacą niewielką stopę procentową. Najbardziej popularne są bony skarbowe, ponieważ większość handlu zagranicznego odbywa się w dolarach amerykańskich ze względu na ich status jako światowej waluty.

Banki zwiększają swoje zasoby aktywów denominowanych w euro, takich jak wysokiej jakości obligacje korporacyjne, co trwało pomimo kryzysu w strefie euro. Będą one również posiadać złoto i specjalne prawa ciągnienia. Trzecim aktywem są wszelkie salda rezerw, które zdeponowały w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Cel

Istnieje siedem sposobów wykorzystania rezerw walutowych przez banki centralne.

Po pierwsze, kraje wykorzystują swoje rezerwy walutowe, aby utrzymać wartość swoich walut po stałym kursie. Dobrym przykładem są Chiny, które wiążą wartość swojej waluty, yuana, z dolarem. Kiedy Chiny gromadzą zapasy dolarów, podnosi to wartość dolara w porównaniu z yuanem. To sprawia, że chiński eksport jest tańszy niż towary produkowane w Ameryce, co zwiększa sprzedaż.

Po drugie, osoby posiadające system płynnego kursu walutowego wykorzystują rezerwy, aby utrzymać wartość swojej waluty na poziomie niższym niż dolar. Robią to z tych samych powodów, co ci, którzy mają system stałego kursu walutowego. Mimo że japońska waluta, jen, jest systemem zmiennym, Bank Centralny Japonii kupuje amerykańskie skarbce, aby utrzymać ich wartość poniżej dolara. Podobnie jak Chiny, sprawia to, że japoński eksport jest stosunkowo tańszy, co pobudza handel i wzrost gospodarczy. Taki handel walutowy odbywa się na rynku walutowym.

Trzecią i najważniejszą funkcją jest utrzymanie płynności w przypadku kryzysu gospodarczego. Na przykład powódź lub wulkan mogą tymczasowo zawiesić zdolność lokalnych eksporterów do produkcji towarów. Odcina to ich podaż waluty obcej, by płacić za import. W takim przypadku bank centralny może wymienić swoją walutę obcą na walutę lokalną, co pozwoli im płacić za import i otrzymywać go.

Podobnie inwestorzy zagraniczni wystraszą się, jeśli w danym kraju dojdzie do wojny, wojskowego zamachu stanu lub innego ciosu w zaufanie. Wycofują oni swoje depozyty z banków w kraju, co powoduje poważny niedobór waluty obcej. Powoduje to spadek wartości lokalnej waluty, ponieważ mniej osób jej potrzebuje. To powoduje, że import jest droższy, co powoduje inflację.

Bank centralny dostarcza walutę obcą, aby utrzymać rynki na stałym poziomie. Kupuje również walutę lokalną, aby podtrzymać jej wartość i zapobiec inflacji. To uspokaja zagranicznych inwestorów, którzy wracają do gospodarki.

Czwartym powodem jest zapewnienie zaufania. Bank centralny zapewnia inwestorów zagranicznych, że jest gotowy do podjęcia działań mających na celu ochronę ich inwestycji. Zapobiegnie również nagłemu ucieczce w kierunku bezpieczeństwa i utracie kapitału dla kraju. W ten sposób silna pozycja w rezerwach walutowych może zapobiec kryzysom gospodarczym wywołanym przez zdarzenie powodujące ucieczkę w bezpieczne miejsce.

Po piąte, rezerwy są zawsze potrzebne, aby upewnić się, że dany kraj wywiąże się ze swoich zobowiązań zewnętrznych. Obejmują one międzynarodowe zobowiązania płatnicze, w tym długi państwowe i handlowe. Obejmują one również finansowanie importu i zdolność do absorpcji wszelkich niespodziewanych przepływów kapitału.

Po szóste, niektóre kraje wykorzystują swoje rezerwy do finansowania sektorów, takich jak infrastruktura. Na przykład Chiny wykorzystały część swoich rezerw walutowych do dokapitalizowania niektórych swoich państwowych banków.

Po siódme, większość banków centralnych chce zwiększyć zyski bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Wiedzą, że najlepszym sposobem na to jest zdywersyfikowanie swoich portfeli. Często przechowują one złoto i inne bezpieczne, oprocentowane inwestycje.

  • Rezerwy walutowe mają postać banknotów, depozytów, obligacji, bonów skarbowych i innych rządowych papierów wartościowych.
  • Rezerwy walutowe są krajowym funduszem rezerwowym na wypadek sytuacji awaryjnej, np. szybkiej dewaluacji waluty.
  • Większość rezerw przechowywana jest w dolarach amerykańskich, które są walutą globalną. Chiny mają najwyższe rezerwy walutowe w dolarach amerykańskich.
  • Kraje wykorzystują rezerwy walutowe, aby utrzymać stałą wartość kursu, utrzymać konkurencyjne ceny eksportu, zachować płynność finansową w razie kryzysu i zapewnić zaufanie inwestorów. Potrzebują też rezerw na spłatę długów zewnętrznych, zapewniają kapitał na finansowanie sektorów gospodarki i korzystają ze zdywersyfikowanych portfeli.

Więcej na https://menni.pl/

Previous Korzyści wynikające ze współpracy z zarządzanymi usługami drukowania
Next Kosmetyki BioAgadir

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Nowe mieszkania w Gdańsku – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Zakup mieszkania to jedna z największych inwestycji w życiu każdego z nas. Jeżeli chcesz być zadowolony z dokonanego wyboru, musisz wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę. Poniżej znajdziesz listę ze

Strefa Biznesu 1Comments

Z mediów społecznościowych korzysta tylko 15–20 proc. firm. Ich liczba będzie rosła

Odsetek firm korzystających z mediów społecznościowych w Polsce wciąż nie jest wysoki. Mimo rosnącej liczby użytkowników Facebooka, YouTube’a, Snapchata czy Instagrama tylko ok. 15–20 proc. firm wykorzystuje możliwości, jakie te serwisy dają –

Strefa Biznesu 0 Comments

5 Powodów, dla których warto skorzystać z usług agencji rekrutacyjnej

Rozważasz skorzystanie z usług agencji rekrutacyjnej, ale chcesz najpierw dowiedzieć się więcej na temat korzyści? VHR omawia 5 powodów, dla których agencje rekrutacyjne są dobre dla biznesu. Jak korzystanie z

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź